Vedtægter Bjert/Stenderup husholdningsforening

I. Navn, hjemsted, formål. § 1. Foreningens navn er Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup Husholdningsforening. § 2. Foreningens hjemsted er de to sogne Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup i Kolding Kommune. § 3. Foreningens formål er at medvirke til dygtiggørelse af kvinder og mænd med henblik på deres opgaver i hjem og samfund. II Medlemmer § 4. Som medlem kan optages enhver, der har interesse for foreningens arbejde. III Ledelse § 5. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Mellem generalforsamlingerne varetager […]