Nyheder

Maj


Generalforsamling og modeopvisning. Torsdag den 3. 5. kl. 19:00. OBS!

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag – skal indsendes senest en uge før til formanden
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer - på valg ved generalforsamlingen er Rigmor
Aarøe, Rita Nørgaard, Ruth Bull Jensen, Kirsten Nielsen – desuden
suppleanterne Dorte Bruhn, Inger Paulsen og Jette Zeiler Nielsen.
7. Valg af revisor – på valg er Ingrid Børnsen og revisorsuppleant Karin Kryger
8. Eventuelt
Efter generalforsamlingen serveres der et let traktement. Derefter er der modeopvisning.
Medbring bestik, kop. For at stemme til generalforsamlingen, skal du have
betalt kontingent senest 31.10.2017. Indmeldelse på dagen (uden stemmeret). Tilmelding
på tlf. 75 57 22 20 eller sms 23 21 92 96 gerne 3 dage før. Traktement og
modeopvisning inkl. vin kr. 100.
Mødested: Sdr. Bjert Centralskole, Engløkke 5, Bjert
KUN ADGANG FOR MEDLEMMER TIL GENERALFORSAMLINGEN.


Foregående side: Forside
Næste side: Bestyrelse